Filter har begrenset levetid. Hvor ofte du bør skifte filter avhenger av forurensningsnivået i luften på stedet. Generelt sett så anbefaler vi å bytte filter en gang i året, fortrinnsvis i løpet av høsten, etter pollensesongen. I områder med mye partikler og forurensninger skal filter byttes vår og høst.

Vær oppmerksom på at reklamasjonsretten kan bortfalle ved bruk av filter som ikke er Flexit-filter eller har lik kvalitet som Flexit sine filter.

Nedsmussede filter kan føre til:

  • Økt luftmotstand i filteret
  • Redusert ytelse i aggregatet
  • Tilsmussing av aggregatet
  • Fuktskader i bad
  • Redusert kvalitet på inneluft
  • Fare for bakterievekst i filteret

Kjøp filter på en av tre følgende måter:

1. Filterabonnement
Registrer et filterabonnement hos Flexit og få automatisk tilsendt filter til ditt aggregat. Levering kommer som postpakke en gang i året (høst) eller to ganger (vår og høst). Støvsugerposer kan også kjøpes. Faktura kommer som e-faktura eller i post. 
Ved større kvantum, kontakt oss for pristilbud. 
Logg inn for å registrere filterabonnement.

2. Kjøp filter av en Flexit forhandler
Du kan kjøpe filter hos alle våre forhandlere. Merk at de kan være bestillingsvare.
>> Finn nærmeste forhandler.  

3. Kjøp filter direkte av Flexit 
Du kan gjøre et enkeltkjøp av filter direkte av oss.
Ring tlf 69 81 00 00 eller send epost til kundeservice@flexit.no.
Husk å oppgi filtertype og serienummer på aggregatet.

Filtertype og priser
Her finner du en oversikt over alle filtere med priser.

 

Eksempel på filtersett til UNI 2-aggregat: